Nie ma problemu z tresurą.

Piesopies pogodził się z tym, że musi być ona procesem ciagłym. Ba, efekty sa widoczne i namacalne.

Ujmując pokrótce: jesteśmy wytresowani.

(rysunek opublikowany za zgoda Autora)