Babcia reprezentuje wobec Piesopsa zespół odczuć ambiwalentnych.

I choć w momencie ściągnięcia przez Piesopsa obrusu z kolacją wigilijną odczucia te były o wiele bardziej jednoznaczne chyba nie potrafi Go nie lubić.

Taka to szorstka przyjaźń…